23. jazzjantar - Zwroty biletów i karnetów – aktualizacja z 6.08.2020

Bilety zakupione w sklepie internetowym i bilety zakupione w kasie Klubu Żak – prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres kasa@klubzak.com.pl PDF-u biletów lub potwierdzenie zamówienia otrzymanego ze sklepu internetowego lub – w przypadku biletów zakupionych w kasie - nr biletu, nazwy wydarzenia, daty wydarzenia - oraz nr konta bankowego i dane właściciela konta: imię i nazwisko, adres. Zwrot za bilety nastąpi przelewem na konto. Termin upływa 30 października.

Karnety Festiwalowe 2020 wraz z paragonem fiskalnym albo z pomarańczowym biletem z tym samym numerem, który jest na karnecie można zwrócić tylko w kasie Klubu Żak wyłącznie w sytuacji, gdy nie były wykorzystane na żadne koncerty w lutym i latem. Termin zwrotu Karnetów Festiwalowych – do 30 sierpnia 2020 r.  Ważność Karnetów Festiwalowych FJJ 2020 przedłużamy na 2021 rok. W 2021 roku nie będzie sprzedaży karnetów.

 

News